måndag, maj 19, 2008

Filesharing


Bild av Emil Vikström
Musik- och filmindustrin klänger desperat fast vid sin forna makt. Enskilda individer åtalas på godtyckliga grunder för hiskeliga summor, bland annat nu fildelningsjätten The Pirate Bay. Men inget tycks stoppa ambitionerna till fri kulturspridning och fildelningen bara ökar och ökar. I Sverige går debatten het och jag ska ge mina synpunkter kring detta brännheta ämne.
Piratkopiering definieras ofta som stöld av någon annans egendom. Att kalla det stöld är ändå tekniskt sett felaktigt. Då man laddar ned ett album eller en film skapas ett nytt exemplar av filen. Filer är inte fysiska varor såsom en kjol eller en handväska. Fildelning är alltså inte stöld i ordets egentliga bemärkelse. Faktum är att exakt samma sak sker varje gång du surfar in på en webbsajt, informationen klonas på din hårdskiva. Däremot är det ingen som då stämmer dig för detta. Snarare uppmanas du till det.
För att rättfärdiga den hårda hanteringen av fildelare flyter ofta argumentet om skaparens rätt till kompensation upp. Ironiskt nog är det skivbolagen som roffar åt sig mest på skivförsäljning. De royalties musiker tjänar på skivförsäljning uppgår sällan ens i en halv procent av skivpriset per såld skiva efter att produktionsutgifterna dras av. Efter att managers och andra har fått sin del av kakan kvarstår endast smulor åt musikern.
Värdet av denna enorma mängd kunskap om konsumtionsmönster och åsikter reflekteras direkt i börsvärdet på bolag såsom Google eller Facebook. Det för konsumenten viktigaste spörsmålet kvarstår dock. Vem äger dessa immateriella tillgångar?
Debatten om fildelning har vilselett oss från det egentliga problemet. Trots att vi nu kan ladda ned filmer och musik gratis är det fortfarande vi som blir utsugna av storkapitalet. Inte tvärtom. Kultur skapas oavsett skivbolagen, Hollywood eller förlagsindustrin. Om man tänker stjäla så är det bra att veta vem man stjäl av.

Vad är din åsikt om detta?
UPDATE: Jag proklamerar verkligen inte för olaglig nedladdning av filmer & musik! Däremot måste jättarna hänga med i teknikutvecklingen och där har dom att göra. Sen ville jag reda ut begreppen inom ämnet!

Music and film industry desperately cling on to its former power. Any individual prosecuted on a discretionary basis for huge sums, including filesharing giant The Pirate Bay. But nothing seems to stop the ambitions of free dissemination of culture and file sharing only increase. In Sweden, the debate is hot and I will give my opinion to this burning topic.
Piracy is often defined as the theft of someone elses property. To call it theft are still technically incorrect. When you download an album or a movie the computor creates a new copy of the file. Files are not physical goods such as a skirt or a handbag. File sharing is not theft in the real sense. In fact, exactly the same thing happens every time you surf on a web site, it will clone the information on your hard disks. However, no one will sue you for this. Rather, you are prompted to do so. To justify the harsh action of file sharing flows are often the argument on the creators right to compensation. Ironically, the record companies is the one who plundered from most of recordsales. The royalties musicians earn for recordsalesment is rarely even half a percentage of the recordprice per disc sold after productionexpenses deducted. After the managers and others have had their share of the cake remains only crumbs to the musician. The value of this huge amount of knowledge on consumption patterns and opinions reflected directly in the market capitalisation of companies such as Google or Facebook. The main question for the consumer remains, however. Who owns these intangible assets?
The debate on file sharing has misled us from the real problem. Despite the fact that we are now able to download films and music for free, it is still us who are exploited by big business. Not the other way around. Culture is created regardless of the record companies, Hollywood or the publishing industry. If you are going to steal, it is good to know who you steal from!
What is your opinion of this?

5 kommentarer:

Stina´s world of everything sa...

Gud så bra skrivet! Helt rätt.

Och tusen tack för det grymt roliga översättningen! Tar man bara en text rakt av får man ju världen Victoria Silvstedt brytningen - hur kul som helst.

Men visst - funktionen är ju helt galant. Ska se om jag orkar vara lika duktig som du ...

Ja. Jag blir inte inbjuden till så många bloggträffar (tydligen, hahah) men jag menar den i Rosndals Trädgård.

Varm kram

Johanna sa...

De kanske ska ta och se över markanden och möta kundernas behov och önskan. Då kanske den illegala nedladdningen upphör, för vi är ju inte nöjda som det är nu.

Vera sa...

stina: sen är det ju bara att använda tyda.se om man inte kan översätta vissa ord.
Aha, Rosendal. Japp den är bokad! Jättekul!!

johanna: sant. ngt måste göras.kram

Anonym sa...

Vad man blir trött av "kundernas behov". Jag vill inte stå i kö, ger deg mig rätt & sno på varuhusen ? JAg vil inte betala för benzin, ger det mig rätt och tanka och skita i och betala när jag tankar. Vill du inte betala för musiken, ge fan i och ladda ner den då...

Vera sa...

anonym: du har missuppfattat inlägget. jag laddar faktiskt inte hem varken musik eller film olagligt!!
Vad jag istället pekade på är att skivbolagen eller filmjättarna inte hängt med i tekniken.